Poslední prázdninový víkend proběhl v Sokolči ve znamení leteckého dne u příležitosti 120. výročí narození letce Františka Nováka. Tohoto tématu jsme využili při přípravě stezky v okolí školy. Chtěli jsme mít zpětnou vazbu, týkající se této události. Skupiny dětí (pod vedením žáků nejstaršího ročníku) cestou zjišťovaly zajímavosti ze života tohoto „krále vzduchu“. Podle indicií, uložených u každého stanoviště, děti přišly velice brzy např. na to, čím se František Novák vyučil, kde zemřel i to, že se zúčastnil olympijských her  a skončil třetí. Překvapilo nás, kolik informací si děti zapamatovaly. Takže jsme nešetřili chválou…