Dne 20. 2. jsme navštívili Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze. Mladší žáci jeli autobusem a starší již tradičně po vlastní ose veřejnou dopravou. Zhlédli jsme představení „Hurvínkova cesta do Tramtárie“. V příběhu jsme potkali světoznámé dřevěné loutky Hurvínka, Spejbla, Máničku a Žeryka, kteří se ocitli v krajině sucha a přivolali na ni déšť. Příběh měl i poučný charakter – děti si upevnily znalosti o koloběhu vody v přírodě. Představení se dětem líbilo a odměnily ho velkým potleskem.