Dne 20.4. se celá naše škola vypravila do Toulcova Dvora, aby zde aktivně prožila program „Voda,“ připravený ke Dni Země. Nejprve  byly děti rozděleny do dvou skupin a získaly zápisník  pracovních  listů. Potom už se vydaly na jednotlivá stanoviště, kde s nadšením plnily úkoly a  své poznatky zaznamenávaly. Tak se postupně dozvídaly,  jakou podobu  může voda mít a kde se s ní můžeme setkat. Uvědomily si, že v některých zemích je vody nedostatek, že je potřeba s ní šetřit. Zjišťovaly, při kterých činnostech vodou nejvíce plýtváme a také,  že je potřeba o její čistotu pečovat. Zasportovaly si – vyzkoušely si, jak se vodní tok změní v živel.

Všichni se s chutí zapojovali do zajímavých činností, a protože nám i přálo počasí, celý den jsme si náležitě užili.