Ve čtvrtek 21.10. se žáci 4. a 5. ročníku vypravili do Prahy za poznáním. Jejich cílem byl Klášter sv. Anežky České. V první části programu prošli klášterem, seznámili se s vystavenými uměleckými díly a dozvěděli se, kdo je to světec, jak je poznají na obrazech a jakou roli měli v životě našich předků.  Průvodce žáky seznámil s příběhy sv. Jiří, sv. Kryštofa, sv. Šebestiána a sv.Barbory. V druhé části  pak navštívili klášterní ateliér, kde společnými silami vytvořili legendu o sv.Jiří a sv.Barboře pomocí komiksu. Při čekání na vlak si ještě stihli „zařádit“ na hřišti.