Ve čtvrtek 21. března vyrazili žáci 4. a 5. ročníku v rámci přírodovědy na exkurzi do Národního muzea v Praze. K cestě do naší metropole a zpět použili hromadnou dopravu, aby zdokonalili své cestovatelské dovednosti. V historické budově Národním muzea jsme si prohlédli několik expozic, a to „Okna do pravěku“, „Zázraky evoluce“ a sály s minerály. Děti se pokoušely propojit teoretické znalosti s názornými ukázkami, vše zaznamenávaly do připravených pracovních listů a upevnily si tak učivo přírodovědy a vlastivědy. Podívali jsme se také na Staroměstské náměstí s Orlojem, prošli Václavák a na závěr nechyběl ani oběd ve známých restauracích rychlého občerstvení.