V úterý dne 21.5. proběhlo 3. setkání s našimi předškoláky. Děti si zahrály pohádku „O veliké řepě“. Vyzkoušely si postřeh u interaktivní tabule a na závěr hledaly domečky pro zvířecí kamarády. Na poslední setkání v úterý 28.5. se těší p.uč. Pokorná.