V letošním školním roce za námi poprvé zavítalo divadélko. Přijela k nám paní Jarmila Vlčková, aby nám představila loutkovou pohádku „O líné Libuně.“ Pohádka je přepracovanou verzí pohádky K.J.Erbena „O třech přadlenách.“ Paní Vlčková se svým zvučným hlasem vcítila do všech postav. Děti v tichosti naslouchaly nejen dialogům Libuny a prince, ale především přadlen Nohule, Pyskule a Palcule, které Libuně s prací pomáhaly.