Výuka od 14.10.2020 probíhá dle rozvrhu distanční výuky. Je rozdělena na část on-line a na samostudium. K látce probrané v rámci samostudia,  vždy v on-line hodinách poskytujeme zpětnou vazbu (kontrola pochopení, porozumění, dovysvětlení).

K on-line výuce používáme aplikaci „meet.google.com“.

S rodiči i žáky komunikujeme prostřednictvím stránek školy/třídy,  e-mailů, sociálních sítí, telefonů.

Naši žáci mají možnost zapůjčit si tablety a notebooky ve školy. Této možnosti zatím využilo 5 žáků. 

V současné době je on-line 47 žáků z celkového počtu 48. Nepřipojenému žákovi jsou veškeré informace předávány v tištěné podobě.

Fyzická kontrola pracovních sešitů probíhá od pátku do pondělí. Tzn. v pátek žáci/rodiče přinesou v označené tašce do zádveří školy, v pondělí (zkontrolované) vyzvednou na stejném místě.

Vše probíhá za dodržování epidemiologických zásad

Pokud vás zajímá co vidí učitel – koukněte na fotky :o)))