Dne 22.3. se vítězové školního kola v recitaci zúčastnili kola okresního na ZŠ Komenského v Nymburce. Vyzkoušeli si, jak jejich hlas zní z jeviště auly této školy. Bohužel, ve velké konkurenci základních a uměleckých škol, se neumístili na předních místech. Je to však dobrá zkušenost do dalších let…