Dne 22.4. 2021 se uskutečnil projektový den o přírodních společenstvech.

Navštívil nás pan myslivec, který dětem poutavě vyprávěl o krajině v okolí jejich domova a o živočiších a rostlinách, kteří se zde vyskytují. Děti si mohly prohlédnout a osahat makety živočichů nebo jejich kůží a dozvěděly se také, jak živočichy a rostliny chránit.

Poté se žáci odebrali do tříd a ve skupinách plnili úkoly týkající se daných společenstev – poznávali rostliny a živočichy, třídili je a hledali mezi nimi vztahy.

Na závěr vytvořil každý ročník koláž daného společenstva s celou řadou zajímavostí.