Záchrana ptactva …  ve spolupráci s p. Ečerovou  a p. starostou jsme polepili autobusové zastávky u obecního úřadu, aby byli viditelné pro ptáky …