Ve středu 24. 5. přišli předškoláci na poslední setkání školičky. Se svojí budoucí paní učitelkou K. Macan určovali první hlásku u slov, na interaktivní tabuli doplňovali řetězce obrázků a řadili je podle velikosti. V druhé části hodiny děti vyprávěly o svém denním režimu a poté se pokusily seřadit rozstříhané obrázky podle posloupnosti. Na závěr každý předškolák dostal malou odměnu a první „vysvědčení“. Budeme se na všechny těšit 4. září ve škole, kdy se z nich stanou opravdoví školáci.