Den před podzimními prázdninami, 25. října, jsme využili ke cvičení v přírodě – procházce obcí spojenou s tematicky integrovaným vyučováním ve věkově smíšených skupinách.

Témat bylo hned několik. Nejprve si ti nejstarší ještě ve škole vyluštili křížovku s otázkami týkající se vzniku Československa v roce 1918, ti mladší vybarvili náš velký státní znak podle instrukcí v textu a ti nejmladší vybarvili naši státní vlajku a pojmenovali podle popisu naše nejvýznamnější státníky, kteří stáli u zrodu československého státu. Společně žáci navrhli naši novou státní vlajku a svůj výběr ostatním zdůvodnili.

Poté byla pro všechny skupiny připravena stezka obcí s tajenkou týkající se naší první republiky. Děti s sebou měly plán obce Sokoleč a při procházce se snažily zaznamenat jednak významné budovy v obci, jednak vyznačit trasu, kterou prošly.

Poslední úkol čekal na děti po návratu na školní zahradě a týkal se nemoci psoriázy, nebo-li lupénky. Týden od 24. – 30. října je věnován právě této nemoci, a proto jsme se zapojili do tzv. „Puntíkového dne“. Vysvětlili jsme si s dětmi o jaké jde onemocnění a vyjádřili nemocným lidem podporu tím, že jsme si každý na sebe vzal nějaký kousek puntíkovaného oblečení. Na zahradě pak každá skupinka vytvořila z pet víček svůj barevný puntík. Fotky pošleme do facebookové skupiny, která o problematice tohoto onemocnění informuje.