Před podzimními prázdninami k nám přijelo loutkové divadélko s pohádkou O chytré Mance. Představení bylo na motiv pohádky Královna Koloběžka první. Vystupovali zde dva bratři, jeden byl chamtivý a druhý byl hodný s dcerou Mankou. Měli spor o krávu, kterou měla Manka dostat za odsloužené tři roky u strýce. Spor se dostal až před vévodu na zámek, který dal bratrům tři hádanky. Tyto hádanky zvládla správně zodpovědět Manka. Zvládla se i dostavit za vévodou podle jeho podmínek. Vše dopadlo dobře, vévoda si vzal Manku, hodný bratr dostal krávu. Dětem se představení líbilo a na závěr dostali také hádanku: Kolik loutek, které představovaly Manku, zde vystupovalo? Zodpověděly správně, že čtyři.