V pátek 25. 11. vyvrcholily naše přípravy na Advent prodejním jarmarkem a hudebním vystoupením.

Téměř po celý listopad děti tvořily za podpory paní učitelek a vychovatelek drobné prodejní předměty s vánoční tematikou. Ať už se jednalo o jednoduché nebo složitější výrobky – andílky, stromečky, sněhuláky, adventní věnce z vlny i proutí, svícny, lucerničky, zápichy nebo vlastnoručně upečené cukroví, perníčky a jedlé kornouty. Velké díky patří Zahradnictví Čáp za věnování dekorativních drobností, které jsme hojně využili na dozdobení našich výrobků. Na přípravě občerstvení se podílela také jídelna. Paní kuchařky připravily svařené víno, čaj a upekly výtečný moučník.

Po jarmarku a vystoupení dětí z mateřské školy, které rozsvítily vánoční strom, následovalo pásmo vánočních písní a básniček v podání všech žáků naší školy. Tentokrát jsme se snažili oživit tradiční besídku o hru na tzv. boomwhackers a další jednoduché nástroje, které pomáhají dětem při hudební tvořivosti. Uctili jsme i památku Hany Zagorové písní Zima, zima v podání žáků 2. ročníku.

Ještě před vánočními prázdninami potěšíme tímto hudebním pásmem naše starší občany v Senior parku.