Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace, níže uvedeným žadatelům

Žáci první třídy ve školním roce 2024/2025:

Pořadové číslo     Registrační číslo  Spisový znak

 1. ZS0124                 Z 01/2024                přijat/a
 2. ZS0224                 Z 02/2024               přijat/a
 3. ZS0324                 Z 03/2024               přijat/a
 4. ZS0424                 Z 04/2024                přijat/a
 5. ZS0524                 Z 05/2024               přijat/a
 6. ZS0624                 Z 06/2023                přijat/a
 7. ZS0724                 Z 07/2024                přijat/a
 8. ZS0824                 Z 08/2024                přijat/a
 9. ZS1024                 Z 10/2024                přijat/a
 10. ZS1124                 Z 11/2024                přijat/a
 11. ZS1224                 Z 12/2024                přijat/a
 12. ZS1324                 Z 13/2024                přijat/a
 13. ZS1524                 Z 15/2024               přijat/a
 14. ZS1624                 Z 16/2024               přijat/a
 15. ZS1724                 Z 17/2024               přijat/a
 16. ZS1824                 Z 18/2024               přijat/a
 17. ZS2024                 Z 20/2024               přijat/a
 18. ZS2124                Z 21/2024               přijat/a

Žadatelům, registrační číslo  ZS0924, ZS1424, ZS1924 a ZS2224, se povoluje odklad povinné školní docházky.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti, podané dne 11.4.2023 prostřednictvím zákonného zástupce. Po zvážení skutečnosti zjištěných při zápisu, zejména přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje

 

Datum vyvěšení: 25.4.2024                                                 Zpracovala: Mgr. Lucie Sladká