V podvečer 25.6. jsme se sešli, trochu netradičně, v budově sokolovny, abychom svým blízkým ukázali, co jsme si pro ně na závěr školního roku připravili. I když Mistrovství světa v ledním hokeji skončilo, chlapci z družiny nám svým programem připomněli, že hokeji stále fandí. Prvňáčci se představili divadélkem „Boudo, budko“ a „Jak pejsek s kočičkou pekli dort.“ Posléze se všichni prvňáci proměnili v berušky, aby svým tanečkem navrátili paní ředitelce ztracených sedm teček. Žáci 2.ročníku zatančili v country stylu a zahráli muzikálový příběh  „O kocouru Modroočkovi.“ Dále vystoupily děti 3. a 4. ročníku s pásmem básní J. Žáčka. Program byl proložen tanečními kreacemi žákyň 3. a 4.ročníku, na klavír zahrála A.Keltnerová. Žáci 5.ročníku se proměnili v hokejisty a potěšili svým vystoupením oko každého sportovce. Program vyvrcholil tanečním vystoupením dětí z družiny –„ Andělů.“ 

Zkrácenou verzí naší akademie jsme 27.6. potěšili babičky a dědečky v Senior Parku.

Doufáme, že se všem naše vystoupení líbilo….připravovali jsme se na něj opravdu poctivě….