Vážení rodiče,
připojujeme se ke stávce, která je vyhlášená školskými odbory na pondělí 27. 11. 2023.
Protože jsme škola rodinného typu, náš protest bude realizován jinou formou. Děti tento den nebudou mít výuku, bude pro ně připraven náhradní program po celý den. Školní jídelna i družina se připojuje k tomu způsobu stávky.

K zapojení do stávky nás vedly tyto důvody:
• Nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství
• Nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky (školní psycholog, sociální pedagog, asistentky – bez kterých se žáci se speciálními potřebami nemohou kvalitně zúčastnit výuky, na provoz, tj. na úklid, provoz školní družiny a školní jídelny a pro administrativní pracovníky)
• Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (jde hlavně o to, abychom nemuseli spojovat jednotlivé ročníky, např. na hodiny přírodovědy, vlastivědy, anglického jazyka). Toto opatření může být pro malotřídní školy až likvidační.
• Avizované snižování ostatních neinvestičních výdajů – sloužících mimo jiné např. k pořizování učebnic a pomůcek, vybavení školy, vzdělávání pedagogických pracovníků, nákupu ochranných pracovních pomůcek, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost aj.
Nestávkujeme pro vyšší platy učitelů. Jde nám o zachování kvality výuky pro naše děti.