Dne 27.5. k nám do školy přijeli zdravotníci se svým programem „Dny na záchranu života.“ Děti se učily rozpoznat život ohrožující stavy, zastavit krvácení, ošetřit drobná poranění. Prakticky si vyzkoušely komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby i neodkladnou resuscitaci na přivezených modelech. Rovněž ošetřovaly reálně namaskované poranění – tentokrát otevřenou zlomeninu dolní končetiny. Všichni si také mohli doslova „prošmejdit“- plně vybavenou sanitku…. a věřte, vešlo se do ní 23 malých školáků. Program byl veden zábavnou a interaktivní formou, takže se nikdo nenudil. Těšit se budeme na další spolupráci i navazující záchranářské programy.