V pondělí 27. 9. jsme si připomněli historickou postavu svatého Václava projektovým dnem.

Děti byly rozděleny do věkově smíšených družstev v nichž plnily zadané úkoly. Nejprve zhlédly příběh o sv. Václavovi a jeho pohnutém osudu a poté si znalosti utřídily pomocí myšlenkové mapy. V pracovních listech na ně čekaly nejrůznější úkoly od osmisměrky, hádanek, čtení s porozuměním a doplňování textu. Ti nejmenší se snažili alespoň věrně vybarvit obrázek sv. Václava i s jeho erbem.

Poté jsme se přesunuli na sokolečské dětské hřiště, kde byly schovány indicie ke křížovce s tajenkou a věty tvořící Václavův stručný životopis, který měly děti sestavit ve správné časové posloupnosti.

Po návratu do školy si děti ještě vytvořily svatováclavskou korunu, kterou nechal Karel IV. zhotovit na Václavovu počest.