Ve středu 29. března jsme se věnovali environmentální výchově spojené s celorepublikovou akcí „Ukliďme Česko“.
Všichni žáci se zúčastnili programu „Tonda Obal na cestách“. Lektorka kurzu nás seznámila a prohloubila naše znalosti o odpadovém hospodářství, třídění odpadu, typech kontejnerů a následnou recyklací. Prakticky jsme si zkusili vytřídit různé druhy odpadu do připravených malých kontejnerů a následně si vysvětlili, kde jsme udělali chybu. I tak děti sklidily od paní lektorky velkou pochvalu za své znalosti.
Potom jsme po jednotlivých skupinách vyrazili ven, řádně vybaveni pytli a rukavicemi. Děti s nadšením sbíraly povalující se drobné odpadky po vesnici, s překvapením si uvědomovaly, kolik odpadu kolem sebe máme a měly radost, že mohly okolí svého domova odpadků zbavit.