V letošním roce se naše škola opět zúčastnila v rámci tělesné výchovy Sazka olympijského víceboje. Děti plnily olympijský diplom. Sazka olympijský víceboj rozvíjí v hodinách tělesné výchovy fyzické předpoklady. Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít přednosti a podle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. V hodinách tělesné výchovy žák absolovuje 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu , silovou vytrvalost a výbušnost.

Každý žák si na konci školního roku odnese diplom díky kterému zjistí přehled statistik svých výkonů.