Jakmile jsme v pátek 3. 9. byli hotovi s organizačními záležitostmi ve třídách, vydali jsme se na zahradu školy, kde jsme dětem připravili sportovně zábavné dopoledne. Aby se naši prvňáčci blíže seznámili se svými spolužáky, rozdělili jsme je do skupin, které vedl vždy žák 5. ročníku. Žáci soutěžili např. v hodu na cíl, v Kimově hře, skoku do dálky, přenášení malého míčku přes překážku, v hodu medicinbalem…. Za absolvování všech disciplín každý získal malou sladkou odměnu.