Konec ledna se nenesl jen v duchu předávání vysvědčení. Pro naše malé prvňáčky bylo pondělí 30. ledna velkým dnem, dostali totiž své první inkoustové pero.
Slavnostnímu předání předcházela písařská slavnost. Děti zapřemýšlely, k čemu písmo používáme a jak bychom se mohli dorozumívat bez psaní. Seznámily se s různými druhy alternativních abeced, jako je praporková, prstová, morseovka, Braillovo písmo nebo japonské znaky. Děti složily písařský slib, který podepsaly brkem, japonským znakem a neviditelným písmem. Společně s rodiči splnily několik úkolů (přepis psacího textu, složení tajenky z písmen, sestavení svého jména z morseovky, Braillova písma a vlny a lepidla).
Na závěr si děti odnesly diplom s perem, které hned druhý den vyzkoušely a musíme potvrdit, že jim to opravdu jde!