Dne 31.1. děti zhlédly divadelní představení „Skřítek Skříňáček.“Společně si zopakovaly známá říkadla, rýmovačky, zazpívaly si písničky a procvičily si známé jazykolamy. Zamyslely se nad tím, jak se tvoří naše řeč. Skřítka, který dosud neuměl správně vyslovovat některé hlásky, tak spolu s herci naučili krásně mluvit.