Poslední říjnový den proběhl u nás ve škole v duchu Halloweenu a Dušiček. Děti spolupracovaly v daných týmech. Každá skupina si vyzkoušela naprogramovat Bee-bota, tak aby prošel předem danou trasu. Zároveň tuto cestu žáci zaznamenali pomocí krokování. Dále z upraveného textu vybírali specifické, ale i společné znaky pro tyto dva svátky. Mladší děti luštily šifru, skládaly matematické puzzle a vybarvovaly halloweenské počítání. Nakonec zhodnotily vše, co se dozvěděly, pětilístkem.