Během měsíce května ve škole probíhal „Předškoláček“. Celkem čtyřikrát navštívili budoucí prvňáčci naši školu, seznámili se se svými budoucími učitelkami a zkusili si také nějaké školní úkoly a styl práce, které je od příštího školního roku čekají. Na závěr nechybělo ani vysvědčení, samozřejmě s velkou jedničkou! Přejeme jim šťastný start ve škole a na našich nových 10 prvňáčků se již těšíme.