V pátek 4. března jsme v naší škole přivítali členku hradeckého divadla paní Ivanu Bílkovou. Její zpracování klasické pohádky „ O dvanácti měsíčkách“ bylo velice originální a to, jak po stránce výtvarné, tak i dějové. Kromě klasického příběhu hodné Marušky a zlé Holeny se zde rozvinul příběh 12 měsíců v podobě 12 stromů. Další zajímavostí bylo propojení pohádky se současností – předpověď počasí z televize či internetu, nebo nákup ze supermarketu byly  nápadité a velice působivé. Vše bylo dokonale doplněno zvukovými i světelnými efekty,  takže se nikdo nenudil, velcí sledovali se zaujetím, malí trošku napjatě, možná občas i bojácně.