Dne 4.5. jsme se poprvé sešli s dětmi z mateřské školy, které příští rok uvítáme v naší škole jako prvňáky. Společně jsme pracovali u tabule, v lavici i s interaktivní tabulí. Děti byly zprvu nejisté, ale postupně získávaly důvěru a zapojily se do práce. Díky školičce lépe poznají prostředí naší školy a seznámí se s vyučujícími. Tuto školičku vedla p.ředitelka L.Sladká, kterou příště vystřídá p. uč. J.Burýšková.