V prvním říjnovém týdnu k nám zavítalo 3D sférické kino s vizuálně velice pěknými a poučnými filmy. Prvňáčci a druháci se ocitli v oceánu a přihlíželi záchraně korálového útesu. Třeťáci spolu s broučky pronikli do útrob stromů a byli svědky rostlinného dýchání a výživy. Naši nejstarší žáci se stali na chvíli součástí lidského těla, účastnili se lidského dýchání a trávení a objevili, jak funguje imunitní systém člověka.
Tento typ filmových představení velice atraktivně a moderně propojuje realitu s učivem, nabízí jiný pohled na probíraná témata a pomáhá efektivnějšímu zapamatování faktů.