Svátek svatého Mikuláše a zahájení období adventu jsme si připomněli tematicky integrovaným vyučováním v týmech. Pro děti byla připravena stezka, při které musely prokázat dovednost čtení s porozuměním a navíc se něco dozvěděly o postavách, zvycích a tradicích adventu. Své poznatky na závěr shrnuly v krátké prezentaci před ostatními. V předvečer naši školu navštívila Barborka a dětem na zahradě schovala nadílku, kterou měly následně za úkol najít. Nezapomněl na nás ani Mikuláš s čertem, kteří zavítali za dětmi do družiny.