Ve středu 6.9.2023 jsme se během celoškolního cvičení v přírodě vypravili k NPP V Jezírkách. Ráno jsme se sešli na školní zahradě a rozdělili jsme se podle barev do družstev. Počasí nám přálo a protože cesta byla dlouhá, musely se děti cestou posilnit svačinou. V Jezírkách si přečetli zajímavosti a cestou zpátky  hledaly a plnily zadané úkoly.