Ve čtvrtek 7. prosince u nás na škole proběhla první část tzv. Etických dílen, a to v rámci všeobecné primární prevence. Etické dílny jsou certifikované programy, které mají v dětech a dospělých rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti. Žáci 1., 2. a 3. ročníku absolvovali program „Jak se máš?“. Pro starší žáky (4. a 5. ročník) byl připraven program „Jak se stát dobrým kamarádem?“.

V rámci programu „Jak se máš?“ provázela děti celým programem mluvící maňásková loutka, se kterou si děti povídaly o tom, jak se cítí, učily se rozlišovat radost, smutek, strach a hněv. Pomocí aktivit, her a písniček se také učily na tyto emoce reagovat. Děti kreslily, podívaly se na pohádku k probíranému tématu, hezky se zapojovaly do dění. Ve třídě byla spousta smíchu a dobré nálady.

Starší žáci si povídali  o tom, proč mít  kamarády,  jací by měli být a co by také oni sami měli dělat, aby byli správnými kamarády. Prakticky (při tematických hrách) si vyzkoušeli, jak se vzájemně znají, co se jim na druhých líbí a naopak, jakou musí mít odvahu, když chtějí říci druhému, co se jim nelíbí. Nakonec si vyrobili přání pro kamaráda „Buď můj kamarád,“ které využili následující den při společné práci v ranním kruhu.