Školní rok 2021/22 jsme zahájili netradičně na zahradě naší školy. Spolu se starostou obce jsme přivítali nejen 19 prvňáčků, ale i 2 nové asistentky pedagoga. Poté se všichni odebrali se svými učiteli do tříd, kde byli poprvé otestováni. Žáci 4. ročníku se sešli v nově vytvořené učebně. Pro tento školní rok jsou pro děti připravené již obě oddělení školní družiny a výtvarná dílna.

Všem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.