Dne 13.2.2023 se naši žáci zúčastnili besedy s policií ČR. Besedu vedla por. Bc. Petra Potočná a pojala ji velmi poučně. Probíranými tématy bylo bezpečné chování dětí, práce a vybavení policie, šikana, kyberšikana, trestní odpovědnost. Celá beseda byla prokládána mnoha příklady z mnohaleté praxe. Ve zbytku hodiny se mohli žáci ptát na otázky, které je zajímaly. Vše bylo doplněno velmi poutavou prezentací a spoustou fotek.