2.2.2023 … cestovní kancelář …

Nový rok jsme začali velkým projektem „Cestovní kancelář“. V druhém týdnu měsíce ledna jsme tento projekt zahájili. Děti si měly do konce ledna nashromáždit dostatečné množství materiálu, který použily 1. února při tvorbě nabídky letní dovolené.Děti pracovaly ve...

1.2.2023 … 10 malých černoušků …

Dne 1. února žáci základní školy a děti z mateřské školy zhlédli divadelní představení Deset malých černoušků. Příběh se odehrával v Americe, černoušci bydleli v mrakodrapu a postupně se nechali nachytat kolohnátem, jeřábem, bruslící zmrzlinou, šaškem, vesmírnou lodí...

30.1.2023 … písařská slavnost …

Konec ledna se nenesl jen v duchu předávání vysvědčení. Pro naše malé prvňáčky bylo pondělí 30. ledna velkým dnem, dostali totiž své první inkoustové pero.Slavnostnímu předání předcházela písařská slavnost. Děti zapřemýšlely, k čemu písmo používáme a jak bychom se...

5.1.2023 … ZUŠ Cerhenice …

Při ZŠ Cerhenice byla zřízena umělecká škola. Dne 5. 1. 2023 k nám přijeli její učitelé, kteří dětem pověděli o oborech, které se zde budou vyučovat a také jim něco málo ze své činnosti (hru na klavír, klarinet, saxofon, sólový zpěv) ukázali.Kromě hudebních oborů bude...

3.1.2023 … novoroční besídka …

V úterý 3. 1. 2023 jsme se již téměř všichni sešli ve zdraví po vánočních prázdninách. Jelikož většina dětí i některé paní učitelky byly před Vánoci nemocné, proběhla vánoční besídka a třídní besídky až v novém roce. Na děti čekal v tělocvičně vánoční stromeček a pod...