O velikonočních prázdninách si mohly, jak školní, školkové, tak i ostatní děti z obce s rodiči, prarodiči nebo kamarády projít, či projet na kole, Jarní stezku. Bylo připraveno celkem 16 stanovišť rozmístěných po celé obci. Luštitelé potřebovali mobilní telefony s čtečkou QR kódů. Na stanovištích je čekaly pohybové úkoly, poznávačka jarních květin s tajenkou a seznámení se s hmyzem, který můžeme na jaře spatřit. Přidanou hodnotou bylo procvičení orientace v obci podle mapy, což mohl být oříšek i pro dospělé. Stezka vylákala ven děti a jejich rodiny, přispěla k fyzické aktivitě a sepětí generací. Na všechny úspěšné řešitele čekala po prázdninách sladká odměna.