V květnu proběhla čtyři setkání předškoláčků. Děti si prohlédly budovu školy a poznaly všechny paní učitelky. Každá z nich si pro ně připravila program rozvoje předškolních dovedností, které jsou potřeba k nástupu do školy. Budoucí prvňáčci si odnesli i školní aktovku, i když jen papírovou, kterou si vlastnoručně vyzdobili a nechybělo ani malé vysvědčení s velkou jedničkou.

V září se bude těšit na svých nových 18 dětí paní učitelka Jitka Přílučíková.