10.duben 2018

Začátek 16:00 hod.

Podrobný časový rozpis bude k dispozici v MŠ Sokoleč.

Zákonný zástupce přinese k zápisu:

  1. Platný doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, u cizinců pas)
  2. Rodný list dítěte
  3. V případě, že došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. jeden z biologických rodičů dítěte omezován při výkonu svých práv.