.

V úterý 11. dubna 2023 se v naší škole konal zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024. K zápisu se dostavilo
patnáct šikovných dětí, které na několika stanovištích plnily různé úkoly. Na závěr za svou práci obdržely
pamětní list z tohoto významného dne a drobnou odměnu.
Rodiče předškoláků se dozví výsledky o přijímacím řízení dne 26. 4. 2023 na webových stránkách základní školy
www.skola-sokolec.cz nebo ve školce na nástěnce.
V květnu bude ve škole probíhat předškoláček. Potřebné informace budou včas sděleny ve školce.