25.4.2024 … seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání …

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí...

18.4.2024 … dřevíčková dílna …

Po třech letech k nám opět zavítala „Dřevíčková dílna“. Stejně jako v minulých letech, tak i letos, děti vyráběly za pomoci truhlářského náčiní výrobky ze smrkového dřeva. Všichni se zaujetím brousili, pilovali, vrtali, zatloukali … až si vytvořili pojízdnou...

… jarní stezka …

O velikonočních prázdninách si mohly, jak školní, školkové, tak i ostatní děti z obce s rodiči, prarodiči nebo kamarády projít, či projet na kole, Jarní stezku. Bylo připraveno celkem 16 stanovišť rozmístěných po celé obci. Luštitelé potřebovali mobilní telefony...