2.6.2023 … 60 let zahájení provozu na ZC VUZ Velim …

U příležitosti 60-ti let zahájení provozu na ZC VUZ Velim, byli pozváni žáci  4. a  5. ročníků na exkurzi do těchto prostor.Žáci si prošli některá  pracoviště, kde se dozvěděli spoustu zajímavostí o testování vlaků a vše co s nimi souvisí.                             ...

1.6.2023 … ochutnávkové koše …

Každý rok se naše škola účastní projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol.“ Koncem května nám byly poslány „ochutnávkové koše“ s více druhy ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Nejprve jsme ochutnávali mléčné výrobky. Z ovoce a zeleniny naši páťáci...

1.6.2023 … sůl nad zlato …

Na Den dětí k nám zavítalo divadélko s klasickou pohádkou Sůl nad zlato v loutkovém podání. Poznali jsme Marušku a její dvě sestry, pana krále a strašidýlko, které se o Marušku staralo, když ji pan král vyhnal ze zámku. Pohádka byla vtipná a děti zaujatě sledovaly...

31.5.2023 … Loučeň …

Ve středu 31. 5. navštívili žáci 1. – 3. ročníku zámek Loučeň s přilehlými labyrinty. Po zámku je provedl zámecký pán a paní Thurn – Taxis. Děti se tak dozvěděly něco málo z historie tohoto objektu, procházely jednotlivými komnatami a mohly i zasednout ke slavnostní...

30.5.2023 … muzeum Poděbrady …

Naši čtvrťáci a páťáci si tentokrát užili výuku vlastivědy trochu jinak. Vydali jsme se totiž do Polabského muzea v Poděbradech, kde byl pro ně připraven pořad „ Lovci mamutů.“ Žáci si ověřili již nabyté znalosti a získali i mnoho nových vědomostí. Na závěr prohlídky...