6.12.2023 … plavání …

Koncem listopadu jsme zahájili plavecký výcvik v nymburském bazénu. Čeká nás celkem pět dvouhodinových intenzivních lekcí. Dnes jsme absolvovali 3 lekci. Každý týden vidíme pokrok, jaký děti...

5.12.2023 … adventní stezka …

Svátek svatého Mikuláše a zahájení období adventu jsme si připomněli tematicky integrovaným vyučováním v týmech. Pro děti byla připravena stezka, při které musely prokázat dovednost čtení s porozuměním a navíc se něco dozvěděly o postavách, zvycích a tradicích...

1.12.2023 … zahájení adventu …

V pátek před první adventní nedělí se již tradičně konalo rozsvěcení obecního vánočního stromu za doprovodu pásma písní a básniček dětí z mateřské a základní školy. Školáci si připravili několik básniček a písniček o Mikulášovi, čertech, zimním počasí a Vánocích....

27.11.2023 … stávka …

Vážení rodiče, připojujeme se ke stávce, která je vyhlášená školskými odbory na pondělí 27. 11. 2023. Protože jsme škola rodinného typu, náš protest bude realizován jinou formou. Děti tento den nebudou mít výuku, bude pro ně připraven náhradní program po celý den....

16.11.2023 … beseda se spisovatelkou …

Dne 16. listopadu k nám zavítala spisovatelka Michaela Fišarová s hereckým doprovodem Miroslavem Reilem. Uspořádali nám besedu o knížkách, které paní spisovatelka napsala. Nejvíce se věnovali knize Kanálníčci. Svým poutavým a výrazným hereckým projevem dokázali...