31.5.2022 … předškoláček …

Během měsíce května ve škole probíhal „Předškoláček“. Celkem čtyřikrát navštívili budoucí prvňáčci naši školu, seznámili se se svými budoucími učitelkami a zkusili si také nějaké školní úkoly a styl práce, které je od příštího školního roku čekají. Na...

27.5.2022 … den pro záchranu života …

Dne 27.5. k nám do školy přijeli zdravotníci se svým programem „Dny na záchranu života.“ Děti se učily rozpoznat život ohrožující stavy, zastavit krvácení, ošetřit drobná poranění. Prakticky si vyzkoušely komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby i...

18.5.2022 … Ferda Mravenec …

Dne 18.5. 2022 jsme se spolu s MŠ zúčastnili divadelního představení – „Ferda Mravenec.“  V této hře se naše děti dozvěděly o životě mravenců v mraveništi, jak se vyvíjejí a rostou. Poznaly také další druhy broučků, kteří žijí na louce. Seznámily se s...

10.5.2022 … den matek …

Dne 10.5. jsme se sešli spolu s rodiči ( hlavně s maminkami), abychom pokračovali v naší tradici oslav „Dne matek.“ Protože bylo krásné slunečné počasí, vystoupení proběhlo na zahradě školy. Děti si pro rodiče připravily pásmo složené z básniček, písniček a každý...

4.5.2022 … výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023…

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí...