7.10.2020 … dopoledne …

Dnes jsme se probudili do mlhavého dne. Náladu nám to nezkazilo a celé dopoledne jsme si užili venku. Dnes s námi hráli i p. učitelky.  Pan majitel se o nás vzorně stará a zapnul nám sušák na boty, abychom odpoledne vyrazili v suchém.

6.10.2020 … odpolední aktivity …

Odpoledne jsme se rozhlédli po okolí a čas do svačiny jsme věnovali poznávacím hrám. Po svačině a ohřátí se v penzionu jsme hráli hry zaměřené na spolupráci. Dokonce na nás vykouklo sluníčko. Po večeři jsme se věnovali malování - na výsledky této aktivity...

6.10.2020 … HK Paseka nad Jizerou ….. začínáme ….

Milí rodiče, posíláme první zprávu z našeho "výletu". Na místo jsme dorazili v pořádku :o). Jsme ubytovaní, najedení, odpočatí, splnili jsme první úkol od našich instruktorů, Kuby, Anet, Káti, a vyrazili jsme prozkoumat okolí penzionu. V průběhu průzkumu...

29.9.2020 … beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou …

Dnešního dne k nám zavítala spisovatelka Michaela Fišarová se svými knihami. Poutavým a zajímavým způsobem nám je představila. Ukázky nám přečetl a zdramatizoval její kolega, herec a moderátor, Miroslav Reil. Její knížky jsou inspirovány školním prostředím...

22.9.2020 … divadlo ve škole …

Dne 22.9. jsme spolu s dětmi z mateřské školy,( které k nám přišly na návštěvu),zhlédli pohádku „Domku, domečku.“ Starším dětem se mohla zdát povědomá, ale zvířátka zde vystupující byla jiná. Příbytek ukrýval psa, kočku, ptáčka, zajíčka i medvěda. A jak...

18.9.2020 … ukliďme si Sokoleč …

Dne 18.9. se celá naše škola vypravila (v rámci cvičení v přírodě) do okolí naší obce. Vyzbrojeni  rukavicemi a vybaveni  pytli na odpadky jsme se přidali k celostátní akci „Ukliďme Česko,“ která byla vyhlášená na sobotu 19.9. Děti s nadšením uklízely. Na...

1.9.2020 … zahájení školního roku …

I letos jsme zahájili školní rok společně v tělocvičně. Uvítali jsme naše prvňáčky, kterým starosta "tradičně" předal upomínkovou knihu. Všem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.

29.06.2020 … loučení s pětkou …

Dne 29.6. jsme se všichni chtěli rozloučit (jako každý rok) se žáky 5.ročníku, kteří naší školu opouští a budou pokračovat ve studiu v 6.ročníku v Poděbradech a ve Velimi.Páťáci si vždy pro své spolužáky připraví zábavné dopoledne v lese nebo na zahradě...

05.05.2020 … zápis …

Seznam žáků přijatých k základnímu vzděláváníŘeditelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí...