2.9.2019 … zahájení školního roku 2019/2020 …

Jako každoročně  jsme i letos zahájili školní rok společně v tělocvičně. Uvítali jsme naše prvňáčky, kterým starosta předal upomínkovou knihu.Zároveň jsme přivítali i novou p.uč. Jitku Burýškovou a p.asistentku Naďu Radechovskou.Všem přejeme úspěšné...

Začínáme ….

Prázdniny jsou za námi ......... Těšíme se na vás 2.9.2019 v 8:00 hod v tělocvičně naší školy. :o))))

25.6.2019 … akademie …

V podvečer 25.6. jsme se sešli, trochu netradičně, v budově sokolovny, abychom svým blízkým ukázali, co jsme si pro ně na závěr školního roku připravili. I když Mistrovství světa v ledním hokeji skončilo, chlapci z družiny nám svým programem připomněli, že...

24.6.2019 … toulcův dvůr …

Dne 24.6. jsme se, v rámci environmentální výchovy, vypravili do Toulcova dvora, abychom se zde zapojili do námi objednaných programů. Žáci 1. a 2. ročníku měli připravený pořad „O beránkovi.“ Nejdříve jsme stádo ovcí navštívili na pastvě, kde jsme se...

14.6.2019 … hořátev …

Dne 14.6.2019 se konaly atletické závody v Hořátvi. Závodilo se ve skoku do dálky, hod míčkem, běh na 50m a běh na 400m. Celkem se zúčastnilo 11 malotřídních škol. Naše děti vybojovaly pro naši školu celkem 6 místo, přivezli jsme několik diplomů za...

3.6.2019 … poklad kapitána Baltazara …

Den dětí jsme oslavili stylově. V pondělí 3. června do naší školy zavítalo divadélko z Hradce Králové s pohádkou „ Poklad kapitána Baltazara aneb…“ Herci s maňásky nás zavedli k moři do dalekých zemí, kde se ukrýval poklad, který bylo třeba najít....

28.5.2019 … školička 4 …

Dne 28.5. jsme završili naši "předškoláckou školu". Děti pracovaly u tabule, vyprávěly pohádku " O Budulínkovi", řešily úkoly v pracovních listech. Nakonec si zahrály pexeso s interaktivní tabulí. A protože všichni v této "škole" obstáli získali...

24.5.2019 … cesta kolem světa …

V pátek 24.5. nás navštívil divadelní spolek " Marionet Prag." Děti zhlédly pohádku "Cesta kolem světa" a seznámoly se s historií a používáním dřevěných loutek tzv. marionet. Průvodce "Kašpárek" nás zavedl do různých částí...

21.5.2019 … školička 3 …

V úterý dne 21.5. proběhlo 3. setkání s našimi předškoláky. Děti si zahrály pohádku "O veliké řepě". Vyzkoušely si postřeh u interaktivní tabule a na závěr hledaly domečky pro zvířecí kamarády. Na poslední setkání v úterý 28.5. se těší p.uč....

17.5.2019 … ovoce a zelenina do škol …

V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jsme využili doprovodných opatření a objednali si ochutnávkové koše ovoce a zeleniny. Z ovoce nám dne 16.5. druháci  připravili k svačině ovocný salát. Následující den prvňáci obohatili oběd zeleninovým salátem....