1.6.2018 … planetárium …

Dne 1. června k nám zavítalo mobilní planetárium se svým programem.  Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku. Mladší děti provázely programem pohádkové postavičky a zpřístupnily jim tak taje vesmíru a na ty starší čekal už náročnější makro i...

24.5.2018 … zdravá svačina …

Původně plánovaný „ týden zdravých svačin“ se nám protáhl téměř na tři týdny. To proto, že si hodnocení chtěl užít každý žák. A jak se děti s rodiči činili? Posuďte samy. Nad některými svačinkami se vám budou sbíhat...

23.5.2018 … školička 3 …

23. května proběhlo již třetí setkání s našimi předškoláky. Děti byly velice pozorné a tak se nám podařilo vystřídat hned několik činností. Kromě práce na tabuli, kde si děti procvičily matematiku, jsme společně v lavicích trénovali pozornost a povídali...

11.5.2018 … den matek …

Páteční odpoledne 11.5. jsme věnovali našim maminkám. Připravili jsme si pro ně vystoupení plné písniček, básní i hraní na hudební nástroje. Děti vystoupily a podle ročníků ukázaly, co si s p.uč.Kaplanovou, p.uč. Svobodou  i dalšími učiteli nacvičili. A že...

9.5. 2018 … školička 2 …

Dne 9.5. jsme se už podruhé sešly s dětmi z mateřské školy, které příští rok uvítáme v naší škole jako prvňáky. Společně jsme pracovaly u tabule, v lavici i s interaktivní tabulí. Děti byly zprvu nejisté, ale postupně získávaly důvěru a zapojily se do...

24.4.2018 … čarodějný slet …

Během posledního dubnového týdne se družina proměnila v čarodějnou školu.Vyprávěli jsme si o Filipojakubské noci, sletu čarodějnic, pověrách a ochraně proti nim. Trochu jsme si zakouzlili, uvařili kouzelný lektvar. V úterý jsme se převlékli do čarodějných...

20.4.2018 … toulcův dvůr …

Dne 20.4. se celá naše škola vypravila do Toulcova Dvora, aby zde aktivně prožila program „Voda,“ připravený ke Dni Země. Nejprve  byly děti rozděleny do dvou skupin a získaly zápisník  pracovních  listů. Potom už se vydaly na jednotlivá stanoviště, kde...

19.4.2018 … zápis do MŠ …

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLEČ, příspěvková organizace PODĚBRADSKÁ 41, 290 01 PODĚBRADY Telefon: 325 654 943   IČO: 05984220  číslo účtu: 115-4901760267/0100   VÁS ZVE DNE 9. 5. 2017 od 15,00h do 17,00h K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 Vezměte s...